Spring naar inhoud

Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Privacywetgeving is bedoelt om de privacy van personen te beschermen.
Door-lopen wil uiteraard zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van cliënten.

Door-lopen, verwerkt mogelijk jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van Door-lopen, de website bezoekt of via het contactformulier contact met mij opneemt. Dan verzamelt Door-lopen jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen mij in staat om

  • de overeenkomst die cliënten met Door-lopen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
  • onze dienstverlening te kunnen leveren
  • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
  • jou op maat gesneden informatie aan te bieden

Door-lopen verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of je hiervoor toestemming hebt gegeven.
Door-lopen bewaart je gegevens zorgvuldig en de gegevens zijn beveiligd door een wachtwoord en het systeem is beveiligd tegen inbreuken van buitenaf.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede administratie. Door-lopen hanteert een bewaartermijn van vijf jaar na de laatste factuur. Daarna worden de gegevens vernietigd. Als de wet een andere bewaartermijn voorschrift, houdt Door-lopen de voorgeschreven wettelijke termijn aan.

Rechten als cliënt

  • recht op informatie
  • inzagerecht
  • recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens
  • recht van verzet tegen verwerking van jouw gegevens in bepaalde gevallen
  • dataportaliteit , het overdragen van gegevens aan jou om ze zelf te kunnen overdragen aan een andere organisatie

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email op ineke@door-lopen.nl aan Door-lopen doorgeven. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Door-lopen
Dit verzoek wordt ingewilligd, tenzij het belang van andere betrokkenen daardoor wordt geschaad.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Door-lopen opnemen en probeert Door-lopen er samen met jou uit te komen.